Viimati teostatud tööd:

Keila Selver
• Periood: 2008
• Töö kirjeldus:  Ventilatsiooni süsteemide paigaldus
• Tellija: Eesti Ehitus AS

TTÜ Majandus- ja Humanitaarteaduskonna hoone

• Periood: 2008-2009.
• Töö kirjeldus:  Ventilatsiooni süsteemide paigaldus
• Tellija: Estconde-E  AS

Fortum Tartu Luunja Soojuselektrijaam

• Periood: 2008-2009.
• Töö kirjeldus: Katla, kanalite ja torustike isoleerimine
• Tellija: Eutelor  Oü

Teenused